दामाेदर शर्मा


दामाेदर शर्मा


दामाेदर शर्मा
कार्यालय प्रमुख

शाखा प्रशासन शाखा
पद कार्यालय प्रमुख
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल keware9damu@gmail.com
सम्पर्क 9856054345
ठेगाना वालिङWaling 8, स्याङ्गजा
बहाल मिति २०७२ चैत्र ७