दामाेदर शर्मा
दामाेदर शर्मा

कार्यालय प्रमुख

ऋषिराम बराल
ऋषिराम बराल

नायब सुब्बा

सुवास पाैडेल
सुवास पाैडेल

नायब सुब्बा

aaowaling
aaowaling

सहायक कम्प्यूटर अपरेटर

अन्जना थापा
अन्जना थापा

सहायक कम्प्यूटर अपरेटर

प्रकाश शर्मा
प्रकाश शर्मा

सेवा करार